Tim advokata

Tim advokata

Ljubica Raškov

ADVOKAT, OSNIVAČ

Advokat Ljubica Raškov ima bogato decenijsko iskustvo koje uključuje praktičan rad na slučajevima u gotovo svim oblastima prava.

Kroz praksu se specijalizovala za oblast porodičnog prava, vodeći kompleksne slučajeve starateljstva nad detetom boreći se za zaštitu prava deteta od zloupotreba drugog roditelja, tako i za uredjivanje i poštovanje modela viđanja obezbedjivanjem detetu adekvatno prisustvo i drugog roditelja radi njegovog pravilnog razvoja, do postupaka za lišenje roditeljskog prava i utvrđivanja visine izdržavanja. Zastupa klijente i u postupku podele bračne imovine.

Poseduje raznovsno iskustvo u pružanju odbrane maloletnim i punoletnim počiniocima krivičnih dela i zastupanju oštećenih u krivičnim postupcima, kako za nasilje u porodici, nedavanje izdržavanja i druga krivična dela, ugrožavanje javnog saobraćaja, ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje, učestvovanje u tuči, neovlašćeno držanje opojne droge itd.

Iz oblasti kaznenog prava, uža specijalnost joj je pružanju odbrane u prekršajnim postupcima, kako za fizička, tako i za pravna lica, naročito za saobraćajne prekršaje. Veliko iskustva ima u zastupanju pravnih i odgovornih lica za prekršaje koje se stavljaju na teret auto školama iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Specijalizovala se za zaštitu autorskih prava, naročito za zaštitu povrede autorskih prava fotografa, moralnih i imovinskih.

Ognjen Rašuo

ADVOKAT

 

Preko više od decenije aktivno zastupa klijente pred sudovima Republike Srbije, pri čemu mu je specijalnost krivično pravo, odbrana maloletnih i punoletnih lica pred osnovnim i višim sudovima.

Raznovrsno iskustvo ima u porodičnim postupcima razvoda braka. Zastupa u sporovima za zaštitu autorskih prava u pogledu autorskih prava nad filmskim delima.

Vrši konsalting u postupcima stečaja i likvidacije. Zalaže se u svom radu za slobodu govora.

Nikola Ilić

ADVOKAT

 

Iskustvo preko decenije u zastupanju klijenata, sa oblastima delovanja u vanpraničnim i parničnim postupcima, ekspoprijacija, lišenje poslovne sposobnosti, svojinski i državinski sporovi, naknada štete.

Ima bogato iskustvo u postupcima razvoda braka, lišenja roditeljskog prava i izdržavanja. Pruža odbranu maloletnim učinicima krivičnih dela, zastupa pred krivičnim odeljenjima osnovnih i viših sudova, kao i pred posebnim odeljenjem za borbu protiv organizovanog kriminala.

Danilo Opsenica

ADVOKAT

 

Posvećen u svom višegodišnjem radu porodičnom pravu u cilju zaštite najboljeg interesa deteta, zastupa u postupcima razvoda i utvrđivanja alimentacije.

Podjednako je predan i radu u krivičnim postupcima, gde ima raznovrsno iskustvo zastupanja u nasloženijim krivičnim delima.

Aktivan u pružanju konsaltinga privrednim kompanijama u oblasti korporativnog prava.

Dorđe Dimić

ADVOKAT

 

Kroz svoje višegodišnje iskustvo se specijalizovao za oblasti gradjanskog, porodično, imovinskog i privrednog prava.

Uža specijalnost su mu postupci izvršenja. Zastupa u porodičnim sporovima, kroz koje ostvaruje zaštitu prava deteta. Zastupa prilikom nasledjivanja, uređivanja imovinskih odnosa i prometovanja imovine.

Pavle Rašić

ADVOKAT

 

Nepunu deceniju zastupa maloletne i punoletne učinioce krivičnih dela, kao i maloletne oštećene u svim vrstama kaznenih postupaka, od krivičnog, prekršajnog i disciplinskih postupaka.

Bogato iskustvo ima u zastupanja fizičkih i pravnih lica u prekršajnim postupcima. Bavi se i zastupanjem na predmetima opšte parnice.