Ugovor o kupoprodaji motornog vozila

 

Kod kupovine polovnih odnosno korišćenih automobila, motora ili drugog motornog vozila, prenos vlasništva se vrši ugovorom o kupoprodaji ili pak ugovorom o poklonu. Kada kupujete novi auto, motor ili drugo motorno vozilo od ovlašćene auto kuće, pravni osnov za registraciju Vam je faktura koja je izdata i po kojoj je plaćena cena za vozilo.

Kupoprodajni ugovor za motorno vozilo

Kod kupovine polovnih odnosno korišćenih automobila, motora ili drugog motornog vozila, prenos vlasništva se vrši ugovorom o kupoprodaji ili pak ugovorom o poklonu.

Ugovorne strane pri zaključenju ugovora o kupoprodaji ste vi kao kupac i vlasnik vozila odnosno lice koje je navedeno u saobraćajnoj dozvoli. S tim da umesto vlasnika ugovor se može zaključiti i sa ovlašćenim licem ako ima ovlašćenje za prodaju.

Za punovažnost ugovora o kupoprodaji motornog vozila potrebno je da se izvrši overa potpisa kod javnog beležnika.Za overu potpisa je nadležan bilo koju javni beležnik i iste overe se ne zakazuju unapred.

Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora za motorno vozilo, neophodno je platiti porez na prenos apsolutnih prava, u nadležnoj poreskoj upravi prema prebivalištu prodavca motornog vozila u visini od 2,5 % od procenjenje vrednosti vozila. Procenu vrednosti vozila vrši nadležna poreska uprava prema katalogu AMMS.

Nakon navedenih koraka, su stečeni uslovi da se izvrši registracija u Upravi saobraćajne policije odnosno policijskoj stanici. Prenos polovnog vozila se može vršiti i Ugovorom o poklonu. Procedura je vrlo slična i zahteva takodje overu potpisa kod javnog beležnika, s tim da se plaća porez na poklon, koji je u istoj visini od 2,5% od procenjene vrednosti vozila.

Ukoliko ste vozilo stekli nasleđem, pravni osnov za registaciju Vam je ostavinsko rešenje o nasledstvu. Porez na nasledje je takodje u visini od 2,5% od procenjene vrednosti vozila.

Advokatska kancelarija Raškov se bavi i sastavljanjem ugovora o kupoprodaji, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, testamenta, ugovora o zakupu, ugovora o pozajmici, ugovora o pružanju usluga ili o saradnji.

Za sastavljanje ugovora o kupoprodaji motornog vozila možete se obratiti advokatu. Naša advokatska kancelarija Raškov, koja se nalazi u Beogradu, ima višegodišnje iskustvo za sastavljanje svih vrsta ugovora.